Utflykt till Rosenforsparken

På väg in i den blommande parken.