Utflykt till Rosenforsparken

Bävrarna hade haft egen avverkning.