top of page

Styrelsen

Eskilstuna trädgårdsförenings styrelse har sitt arbetsår från april till april. Under året håller styrelsen, fyra till fem möten. Till ett möte kallas valberedningen.

För medlemmarna genomför föreningen ett årsmöte som hålls i mars eller april, då föreningens representanter väljs. Dessutom hålls ytterligare ett medlemsmöte i oktober. Vid båda mötena bjuds det på trädgårdsinformation från inbjuden föredragshållare, förutom sedvanlig information från styrelsen samt årsmötesagenda och kaffe med smörgåstårta.

Från och med 2016 har samarbete ingåtts med Studiefrämjandet i Eskilstuna. I och med detta har föreningen bland annat fått tillgång till både styrelserum, möteslokaler och hjälp med att söka duktiga föredragshållare och kursledare.

Eskilstuna trädgårdsförenings styrelsesammansättning för arbetsåret 2021-2022 ses här nedan.

 

Anna Bergman
annab.privat@gmail.com
ordförande

Stig-Olof Ohlsson
vice ordförande

uppdateringar hemsida och Facebook

 

Gunnevi Brådd
gunnevi.bradd@gmail.com

kassör

uppdateringar hemsida och Facebook

Britt-Marie Lindh
britt-marie.lindh@live.se
sekreterare

 

Ilone Holm

ordinarie ledamot
 

Rolf Rehnholm
ordinarie ledamot

Charlotta Bodin
ordinarie ledamot


Seppo Kareinen

ordinarie ledamot

Börje Remstam

ordinarie ledamot

Margareta Remstam
revisor

Susanne Eriksson
revisor

 

Vakant

valberedare

Vakant
valberedare

bottom of page