top of page

Elda i trädgårdar Eskilstuna kommun


Foto: Lisbet Skärstam

Elda i trädgården ska du undvika så långt det går. Oftast är den helt onödig och för med sig olägenheter för både grannar och miljö.

Du får elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall (allt annat avfall är förbjudet) inom områden med detaljplan de sista sju dagarna i februari, mars, april och oktober samt de första sju dagarna i november. Övriga tider är det förbjudet.

Det allra bästa är att du komposterar trädgårdsavfallet eller åker till avfallsstationen i Lilla Nyby. Lilla Nyby sköts av Eskilstuna Energi & Miljö AB ett helägt kommunalt aktiebolag.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för elden.

Miljöbalken gör det möjligt för miljö- och räddningstjänstnämnden att ingripa och förbjuda eldning om olägenhet uppstår. Risken för att det blir olägenheter är särskilt stor i tätbebyggda områden, när det eldas ofta eller på flera tomter samtidigt. Det är inte tillåtet att lämna trädgårdsavfall utanför den egna tomten. Läs mer om eldning och säklerhet

Aktuellt
Senaste inläggen
Arkiv
Etiketter
Inga taggar än.
bottom of page