top of page

Elda i trädgården


Sven-Erik Myrelid av våra medlemmar tyckte att det var bra att informera om eldning i trädgårdar, ett bra initiativ. Vi kommer att få information från Eskilstuna kommun som läggs ut i annat inlägg. Bränning av trädgårdsavfall kan leda till oönskad spridning och ibland även till att byggnader brinner upp. Vinden kan göra att gnistor far iväg och antänder byggnader och skogsmark. Elden kan också ge mycket rök, vilket kan orsaka störningar för grannar.

Kontrollera att du får elda

Av miljö- och hälsosynpunkt är det normalt förbjudet att elda i tätbebyggda områden. I vissa kommuner kan det vara tillåtet att elda grenar och löv från din trädgård utomhus under särskilda tidsperioder även i tätbebyggda områden. Kontakta kommunen för att ta reda på vilka regler som gäller i din kommun. Ofta kan det vara snabbare och enklare att köra trädgårdsresterna till en återvinningscentral som anvisas av kommunen än att elda det i sin trädgård. Avfall eller miljöfarliga ämnen får normalt aldrig eldas utomhus.

Visa hänsyn till omgivningen

Det blir mycket rök av våta löv och även av en del annat som bränns i trädgården. Röken kan irritera grannarna och sätta sig i kläder på vädring etc. Prata med grannarna på förhand och berätta att du tänker elda.

Tänk på att vinden kan ändra riktning.

Elda inte när vinden blåser mot grannarnas hus eller mot andra som till exempel trafikanter på vägar i omgivningen.

Tillgång till vatten

Det ska alltid finnas tillgång till vatten när du eldar i trädgården. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.

Kontrollera elden

Grova handskar och spade kan vara bra verktyg för att hantera elden. Att elda i en plåttunna som förberetts med tilluftsöppningar kan vara ett bra sätt att ha elden under kontroll och dessutom kunna fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa.

Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs. Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Vattna ordentligt runt eldningsplatsen före och under eldningen. Om möjligt elda på obrännbart underlag som en grusad yta. Elda aldrig på berghällar då de lätt blir förstörda av värmen.

Släck ordentligt

När du har eldat färdigt måste du försäkra dig om att brasan blir ordentligt släckt. Ett bra sätt att släcka är att kratta ut glöden och dränka den med vatten.

Vattna också marken runt bränningsplatsen när du släckt branden.

Det är viktigt att kontrollera att branden verkligen är släckt. Detta kan behöva göras under flera timmar efter avslutad eldning.

Aktuellt
Senaste inläggen
Arkiv
Etiketter
Inga taggar än.
bottom of page