top of page

Föreningsnotis årsmötet


Ralph Agnestam, Hugo Blomqvist och Else-Marie Olofsson

Eskilstuna Trädgårdsförening hade sitt ordinarie årsmöte torsdagen den 7 april 2016 i Studiefrämjandets lokaler, f d Mariakyrkan, tack vare sitt nyligen etablerade samarbete med denna organisation. Ett drygt 50-tal nya och gamla medlemmar mötte upp.

Ordföranden Ralph Angestam hälsade alla välkomna. Han liksom sekreteraren Barbro Billing kvarstår i styrelsen ytterligare ett år. Kassören, Gunnevi Brådd, och övriga i styrelsen omvaldes på två år då deras mandat gått ut. Detsamma gäller suppleanter och revisorer.

I samband med årsmötet presenterades föreningens nya hemsida av Hugo Blomqvist som tillsammans med Else-Marie Olofsson skapat den. Den mottogs med applåder och alla är välkomna att gå in på www.eskilstuna-tradgards.com från och med nu.

Efter årsmötesförhandlingarna skedde lottdragning med en stor mängd priser under kaffedrickning, varefter Helena Åkerberg, ljusdesigner från Malmköping, berättade och visade bilder över hur man kan ljussätta sin trädgård.

Eskilstuna Trädgårdsförening genom

Barbro Billing, sekr

073-097 0557

Aktuellt
Senaste inläggen
Arkiv
Etiketter
Inga taggar än.
bottom of page