Höstmöte 24 oktober 2019

Torsdagen den 24 oktober samlades ett 70-tal trädgårdsintresserade personer i Studiefrämjandets lokaler på Västeråsvägen i Eskilstuna. De flesta som kom är medlemmar i Eskilstuna Trädgårdsförening men även några icke medlemmar närvarade. 15 män, resterande kvinnor talar sitt tydliga språk, kvinnor är mer trädgårdsintresserade än män. Vi fick höra Lena Siöwall hålla ett inspirerande föredrag om hur man på bästa sätt planerar sin trädgård. Lena tipsade om enkla medel man kan ha till sin hjälp vid planeringen, t ex en helt vanlig vattenslang som markering till rabattlinjerna! En fråga om stadgeändring gällande styrelsens sammansättning togs upp en andra gång, dvs flexibelt antal ordinarie led

Utvalt
Senaste Inläggen
Arkiv
Etiketter
Inga taggar än.